ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយ

 • KWP Non clog Pump

  KWP Non Clog Pump

  ទំហំ៖ ១,៥-២០ អ៊ីញ

  សមត្ថភាព: 2-5500 ម 3 / ម៉ោង

  ក្បាល៖ ៥-១០០ ម

  សីតុណ្ហភាព: ០-១២០ អង្សាសេ

  សម្ភារៈ: ដែកវណ្ណះដែកវណ្ណះស្ពាន់ធ័រអេសអេសអេស ១០ អេសអេស ៣០៤

 • WQ Submersible Sewage Pump

  ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស្អុយ WQ

  ទំហំ៖ ២-២៤ អ៊ីញ

  សមត្ថភាព: 50-5660 ម 3 / ម៉ោង

  ក្បាល៖ ៧-៥២ ម

  សីតុណ្ហភាព: ០-៦០ អង្សាសេ

  សំភារៈ៖ ដែកវណ្ណះដែកវណ្ណះស្ពាន់ធ័រអេស .០១០, អេស .៣០៤